En totes les activitats pràctiques serà necessari inscriure’s. En algunes el nombre de participants serà restringit.

Per a les activitats en el mar, tots els participants hauran d’anar equipats amb roba de abric, segons les condiciones meteorològiques del moment, també anar equipats amb el material adequat per a l’activitat que es vulgui practicar.

La majoria de les activitats que es realitzin a terra ferma, dins de la ciutat del caiac, seran de portes obertes i interactives, és per això, que podran hi assistir tants participants segons l’aforament de l’aula o l’espai on es realitzi la activitat ho permeti.

S’intentarà que les explicacions siguin compartides per la majoria dels presents i que hi hagi la màxima participació activa, sempre que hi hagi material suficient podran assistir els acompanyants que ho desitgin com a oients.

Es procurarà en tot moment realitzar un breu resum de les explicacions bàsiques de l’activitat presentada en diverses llengües.

En cas de condicions meteorològiques adverses, l’organització podrà tornar a definir el nivell mínim per participar en les activitats d’aigua.

L’ informació relacionada amb els ponents de cada activitat, el material necessari recomanat, o qualsevol altre observació es trobarà i s’actualitzarà en les fulles d’inscripció durant els dies del Simpòsium.

Caldrà seguir les normes de seguretat imposades per l’organització i anar adequadament equipat en funció dels requisits específics de cada activitat.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com